Комуникация, на която можете да разчитате

Говорете и се свържете с хората, там където другите не могат.

IVR Menu

Виртуална телефонна централа

"Развивате дейността си в няколко града и нямате единно решение за фиксираната телефония, напоследък забелязвате влошено клиентско обслужване, липсва Ви информация за потока клиенти, който се опитвал да се свърже с компанията и нямате възможност за мониторинг на служителите си, които отговарят за комуникационните канали в организацията Ви".
Същевременно знаете, че закупуването или смяната на телефонна централа е скъпа инвестиция и изисква сериозно първоначално капиталовложение, последвано от големи, ежемесечни разходи за поддръжка и модернизация.
Предлагаме Ви Виртуална телефонна централа. Тя не само надгражда ползването на стандартна централа за фиксирана телефония, а и всички функционалности се изпълняват от оборудване, което не е необходимо да се закупува, помещава при Вас и да се поддържа за Ваша сметка, а в нашите дейта центрове, където гарантираме изключително високо ниво на сигурност. Освен това, получавате удобен интерфейс, чрез който можете да управлявате функционалностите на услугата, вътрешните потребители, IVR съобщенията, групите номера, видовете отчети, записи на обажданията и времевите зони, автоматизирате изходящите кампании към Вашите клиенти и получавате статистика за всички обаждания.
С Виртуалната телефонна централа можете да спестите първоначалните инвестиции, последващи разходи по поддръжка, както и да осигурите гладък работен процес и непрекъсваемост на дейността си. Вие получавате модерни функционалности, като не е задължително да променяте вече установената телефонна структура и практика при ползване. Услугата се реализира без IT експерти и допълнително оборудване, като работи чрез web, IP или софтуерен телефон.
  Функционалности на услугата
 • Интерактивно гласово меню (IVR)
 • Създаване и управление на IVR логика и записване на IVR съобщенията.
 • Съвместимост с Asterisk и FreePBX;
 • Телемаркетинг - aвтоматични телефонни обаждания от IVR меню с цел;
 • - Директни продажби и регистриране на поръчки.
 • - Представяне на продукти и услуги пред целеви групи потребители или бизнес клиенти.
 • - Покани за презентации, демонстрации или консултации с представител.
 • - Пазарни и маркетингови проучвания
 • - Измерване на удовлетвореността на клиенти от получено обслужване и/или направена покупка.
 • Потвърждаване на пратки;
 • - Услугата ни за потвърждаване на пратки e подходяща за онлайн магазини и фирми изпращащи пратки по куриер, тя ви спестява разходите за върнати и неполучени пратки за които подателя заплаща куриерската услуга в двете посоки. Услугата е уеб базирана и има възможност за индивидуална интеграция с различни онлайн платформи. Тя осъществява автоматично набиране на множество номера, предварително импортнати от excel файл, последвано от гласово съобщение изискващо потвърждение/отказ или избор на връзка с оператор чрез натискане на бутон от клавиатурата на телефона. В системата виждате опцията избрана от клиента 1 за потвърждаване, 2 за отказ, 3 за връзка с оператор.
 • Цени на услугата
 • - Инсталационна такса 500 лв.
 • - Месечен абонамент за една телефонна линия 50 лв. (неограничени обаждания към национални фиксирани и мобилни номера).
 • - Индивидуална интеграция 500 лв (по заявка от клиента)
 • Възможност за използване на услугата чрез SIP или Софтуерни телефони
 • Мобилно приложение с Push notifications при получаване на входящи обаждания и съобщения за Android и iPhone. Приложението не хаби батерия както Viber и други подобни услуги, които са регистрирани към сървър на трета страна потоянно.