Комуникация, на която можете да разчитате

Говорете и се свържете с хората, там където другите не могат.

Кратки SMS съобщения

Когато трябва да бъде написано.

SMS (Short Message Service) е технология за изпращане на текстови съобщения от мобилно устройство до друго мобилно устройство или до фиксирана телефонна линия. Текстовите съобщения са ограничени до 160 знака и се изпращат чрез мобилната мрежа.SMS съобщенията могат да бъдат изпращани чрез различни методи, като например чрез мобилни приложения, уеб базирани приложения, SMS гейтуей и други. Бизнеси могат да използват SMS като ефективен начин за комуникация със своите клиенти и да подобрят ефективността на своето клиентско обслужване. SMS е много популярна форма на комуникация, която се използва за изпращане на лични съобщения между приятели и близки, както и за комуникация между бизнеси и техните клиенти.

Оператор
Частни клиенти
Бизнес клиенти
Изпращач
Dynamic
Dynamic
Теленор BG
0.10 лв.
0.10 лв.
А1 BG
0.10 лв.
0.10 лв.
Виваком BG
0.10 лв.
0.10 лв.
Международни
0.20 лв.
0.20 лв.


SMS Функционалности на услугата:
  • Изпращане на кратки текстови SMS съобщения в размер до 160 символа на латиница и 70 на кирилица до всички мобилни мрежи в страната
  • Изпращач - Numeric от (кратък-динамичен номер)
  • Изпращането на SMS съобщение до един номер
  • Изпращането на sms съобщение до група от номера
  • Интерактивен телефонен указател в който да въведете списък с клиенти и контрагенти

SMS може да бъде използвана за следните цели:

Маркетинг - Рекламни кампании:
Бизнеси могат да изпращат SMS съобщения за рекламни кампании на своите клиенти, като например специални оферти, промоции и нови продукти.

Потвърждения на поръчки:
Бизнеси могат да изпращат SMS съобщения за потвърждения на поръчки на своите клиенти, като например дата и час на доставка.

Напомняния:
Бизнеси могат да изпращат SMS напомняния на своите клиенти, като например за предстоящи срещи, срокове за плащане и други.

Оповестявания: :
Бизнеси могат да изпращат SMS оповестявания за важни събития, като например прекъсване на услуги или други проблеми.